оЦінювач основних фондів

Бухгалтерські папки

Більшість середніх і великих підприємств в процесі господарської діяльності з тією чи іншою регулярністю стикається з необхідністю проведення оцінки основних засобів. Визначення ринкової вартості активів замовляють з різних причин, найчастіше для продажу майна або для правильного відображення його в бухгалтерському обліку відповідно до вимог МСФЗ. Оцінювач основних засобів повинен мати дозвільні документи на професійну роботу з різними видами активів. Кожен з напрямків діяльності для виконання таких завдань як необхідність оцінити нерухомість, визначити вартість автомобілів, оцінити устаткування та інше майно зазначається в дозвільних документах оцінювача. Найбільш поширеними є дозвільні документи на роботу виключно з нерухомим майном, тому важливо на початковому етапі поцікавитися, а чи має право ця оціночна компанія виконувати оцінку тих видів активів, які Вас цікавлять.

Оцінка нерухомого майна у складі основних засобів (рахунки 101 і 103)

Часто замовники ставлять перед оцінювачем завдання щодо визначення вартості нерухомості, яка входить до складу основних засобів підприємства. Для виконання цієї роботи нам знадобиться розшифровка по бухгалтерському рахунку 103 (будівлі та споруди). Необхідно відзначити, що в рамках даного процесу, як правило, необхідно визначити вартість не тільки основних будівель і споруд, але і оцінити інженерні комунікації, такі як електричні і теплові мережі, водопровід і каналізація, мережі зовнішнього освітлення, газопроводи тощо.

Не забудьте також надіслати розшифровку 101го рахунку, щоб оцінити земельні ділянки. Навіть якщо на землю не оформлено право власності (наприклад, вона перебуває в оренді), в деяких випадках виникає необхідність визначити вартість права користування земельною ділянкою.

Визначення вартості машин та обладнання (рахунок 104)

Не дивлячись на те, що нерухомість найчастіше є найдорожчим активом підприємства, сумарна вартість обладнання, яке входить до складу основних засобів, часто в рази перевищує вартість будівель і споруд. Оцінка обладнання в більшості випадків є нетривіальним завданням для оцінювача, оскільки, по-перше, список основних фондів підприємства може включати тисячі або навіть десятки тисяч позицій. А по-друге, такі активи можуть бути дуже специфічними, тому важливо, щоб у фахівця був досвід роботи саме з цим видом майна. Ми накопичили значний досвід з оцінки основних засобів зокрема підприємств таких галузей: медицина, харчова та легка промисловість (виробництво одягу). Ці галузі крім звичайного виробничого і офісного устаткування передбачають наявність у підприємств специфічних виробничих ліній, агрегатів і приладів, визначення ринкової вартості яких пов’язано з цілим рядом специфічних особливостей.

Оцінка транспортних засобів (рахунок 105)

Крім звичайних легкових автомобілів на цьому рахунку часто знаходяться специфічні транспортні засоби з навісним обладнанням, характерним для тієї чи іншої галузі господарювання. Наші оцінювачі основних засобів виконали достатню кількість подібних робіт для підприємств зокрема агропромислового комплексу. Ми накопичили достатній досвід по визначенню ринкової вартості тракторів, комбайнів, самохідних машин та іншої сільськогосподарської техніки. «Родзинками» для оцінювачів на балансі таких підприємств часто виступають і незвичайні активи, такі як залізничний, водний або повітряний транспорт.

Інструменти, інвентар та інші основні засоби (рахунки 106 і 109)

З точки зору оцінювача визначення ринкової вартості кожної окремої позиції, відображеної на цих рахунках, не представляють особливої складності. Більш того, майно, яке обліковується на цих рахунках, так само як і активи на рахунку 112 (Малоцінні необоротні матеріальні активи) мало залежить від галузі, в якій працює підприємство, є типовими, тому труднощів і затримок у часі виконання роботи тут зазвичай не виникає.

Біологічні активи (рахунки 107 і 108)

Вид основних засобів, визначення вартості якого є з одного боку одним із самих складних, а з іншого, – найцікавішим. Ми виконували роботи з оцінки таких біологічних активів як велика й дрібна рогата худоба, коні, свині, бджоли та риби. Особливо запам’ятався випадок, коли в цілях списання корму на баланс були поставлені сторожові собаки, і як при цьому заповнювалися інвентарні картки. 🙂